Impressum

RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo
Igmanska bb
Vogošća 71320
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 61371848

Zastupljen od strane generalnog direktora:
Niels Raeder, Hanadi Dzabic
E-Mail: info@recovered-carbon-black.com
Internet adresa: www.recovered-carbon-black.com

Sud za registraciju: Okružni sud u Minhenu
Matični broj: HRB 259011

Odgovoran za sadržaj u smislu § 55 stav 2 RStV: Niels Raeder

Odricanje od odgovornosti


Odgovornost za sadržaj

Sadržaj naših stranica kreiran je s velikom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti da je sadržaj ispravan, potpun ili ažuran. Kao pružalac usluga, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa članom 7, paragraf 1 Nemačkog zakona o telekomunikacijama (TMG).
Međutim, prema §§ 8 do 10 TMG, mi kao pružalac usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili pohranjene informacije treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima ostaju nepromijenjene.
Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je poznato saznanje o konkretnom kršenju zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove ka vanjskim web stranicama trećih strana, na čiji sadržaj nemamo utjecaj. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj vanjski sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su provjerene zbog mogućih kršenja zakona u vrijeme povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja. Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve linkove.